Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 14.00 den 12 juni 2023. Förbudet gäller tills vidare. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser i naturen.

Det fortsatt torra och varma vädret innebär extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Eldförbud även på fasta grillplatser

Det tidigare förbudet som infördes den 11 maj innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Skärpningen som nu införs innebär att det inte heller är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna, fasta, grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Var försiktig även vid grillning på på egen tomt

Inom sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att grilla på egen tomt, men då måste anordningen vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Eldning i annat syfte än matlagning är inte tillåten.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information om eldningsförbud finns hos länsstyrelsen i Stockholm

För ytterligare information och frågor, se Södertörns brandskyddsförbunds webbplats

Sidan uppdaterades: