Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Bättre företagsklimat i Nacka genom service och bemötande

Nacka klättrar 37 placeringar till plats 47 och befinner sig återigen bland de 50 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking som publicerades tidigare idag. Störst förbättring sker på området ”Kommunens service och bemötande”.

– Det är väldigt roligt att vi tar ett rejält kliv uppåt. Vi kan också konstatera att Nacka stiger medan våra närmaste grannkommuner sjunker. Plats 47 är dessutom bland de bättre i Stockholms län och det största klivet upp jämförelsevis. Men vi är inte nöjda och det finns mer att göra. Våra stora insatser med bemötande och service har gett resultat, det visar att konkreta åtgärder ger framgång, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– Nackas ambition är att vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. För att vara bäst på riktigt i förhållande till våra medborgare, företag och föreningar behöver samtliga av kommunens verksamheter ha fullt fokus på business behavior – ett gott bemötande och en god service. Det ger oss möjligheter till att uppnå ännu bättre resultat, och det ser vi nu i årets företagsranking, säger stadsdirektör Victor Kilén.

– Företagen i Nacka märker av de satsningar som kommunen har gjort inom service och bemötande. Kommunen är en uttalad serviceorganisation och medarbetare tränas kontinuerligt i att agera och möta företagen med ett gott bemötande och hög service, säger Nathalie Marnell näringspolitisk rådgivare regionkontor Stockholm, Svenskt Näringsliv.

– Vår ambition är att Nacka ska uppfattas som den kommun som har Sveriges bästa företagsklimat, och det är något som kommunen och företagen skapar tillsammans. Vi arbetar hårt för att bygga förtroende och ett av våra prioriterade mål har varit att företagarna ska uppfatta kommunen och kommunens myndighetsutövning som professionell och tillgänglig med ett gott bemötande, säger näringslivsdirektör Mathias Forsberg.

Nackas resultat ökar på huvuddelen av enkätundersökningens punkter: attityder till företagande, kommunens myndighetsutövning, information och dialog och förutsättningar för företagande.

Förutom området Kommunens service och bemötande så sticker Nacka ut på flera andra områden över rikssnittet: skolans kontakt med det lokala näringslivet, kommunens upphandlingsarbete, dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare, information till företag och företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet.

Ett område som Nackas företag tycker att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet handlar om minskad brottslighet och ökad trygghet.

Om Svenskt Näringslivs kommunranking

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från drygt 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se.

Sidan uppdaterades: