Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Fotbollstältet på Järlahöjden stängs

Fotbollstältet på Järlahöjden stänger då resultat från en luftmätning visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen har därför fattat beslut om att omgående stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Under sommaren genomfördes en luftmätning i fotbollstältet. Resultatet som kom idag visar att luften innehåller förhöjda PAH-värden (Polycykliska aromatiska kolväten) i jämförelse med Naturvårdsverkets referensvärde. Kommunen kommer att noggrant utvärdera vad detta beror på och som en säkerhetsåtgärd har kommunen fattat beslut om att stänga tältet tills vidare.

Sidan uppdaterades: