Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Positiva resultat för Nackas kulturskolor

Varje år genomförs kundundersökningar inom hela kulturskoleverksamheten i Nacka enligt metoden Våga Visa kulturskola. Under våren 2023 genomfördes den senaste som vi nu har fått resultatet för. Resultatet visar att 96 procent av eleverna är nöjda, och att 95 procent anser att kulturskolan är så bra som de hoppats på.

– Jag är särskilt glad över att 99% av eleverna i kulturskolan känner sig trygga, välkomna och respekterade och att de upplever en god stämning under lektionerna. Det ger bra förutsättningar för var och en att växa och utvecklas genom kulturen, säger Monica Brohede Tellström (L), kulturnämndens ordförande.

Nöjdhetsindex: 3,7

För att ge ett sammanfattande mått på elevernas nöjdhet ställdes två så kallade nöjdhetsindexfrågor, 96 procent av eleverna svarade att de var nöjda med kulturskolan och 95 procent svarade att de ansåg att kulturskolan är så bra som de hoppats på. På en fyrgradig skala innebär det ett nöjdhetsindex på 3,7 av 4 möjliga vilket är samma goda resultat som år 2022.

Vad var särskilt bra och vad kan bli bättre?

Enkäten visar att det som eleverna ofta tar upp som bäst i verksamheten är att det är roligt, att man får umgås med vänner, vara kreativ och att lärarna är bra. Det som eleverna uppger kan bli bättre handlar för många om att få en tydligare struktur, att lärarna inte ska bytas ut så ofta och att lektionerna gärna får vara längre.

Totalt inkom 1338 svar av 4370 inbjudna vilket innebär en svarsfrekvens på 31 procent.

Metoden Våga Visa kulturskola

Metoden som används för att utvärdera kulturskolorna är Våga Visa kulturskola, ett kommunsamarbete om utvärdering som visar ett professionellt perspektiv genom kollegiala observationer, elevernas bild genom enkätundersökningar och medarbetarnas syn på verksamheten genom självvärderingar. Här kan du läsa mer om Våga Visa kulturskola.

Totalt 18 kulturskolor i Nacka

I Nacka finns det 17 auktoriserade kulturskolor och en öppen kulturskola i Fisksätra som tillsammans erbjuder ett brett utbud av kurser inom musik, teater, dans, cirkus, konst, media, slöjd och hantverk. Kulturskolorna riktar sig till barn och unga mellan 7 och 19 år, och elever upp till 24 år som går i anpassad gymnasieskola. Här kan du läsa mer om kulturskolorna.

Sidan uppdaterades: