Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka kommun satsar på AI-utbildning

Nu är det klart att tjänstemän och chefer i Nacka kommun samt rektorer och pedagoger på både fristående och kommunala högstadium och gymnasier kan erbjudas möjlighet att gå en digital AI-utbildning på högskolenivå. Utbildningen skräddarsys i samarbete mellan kommunen och Luleå tekniska universitet med målet att medarbetare ska kunna dra nytta av möjligheterna med AI.

Utbildningen skapas inom ramen för Vercity som är Nacka kommuns katalysator för innovativa lösningar på kompetensutveckling utifrån faktiska behov. Samverkan sker mellan utbildningsenheten, välfärd skola, HR och digitaliseringsenheten.

Skräddarsydd kurs på hög nivå

Målsättningen är att säkerställa att anställda i Nacka kommun och hos fristående anordnare inom skola ska kunna dra nytta av möjligheterna med AI.

– Det känns både viktigt och relevant att samskapa en ny utbildning inom AI tillsammans med Luleå tekniska universitet och deras professorer. Vi kommer att kunna erbjuda en hög nivå på utbildningen samtidigt som den är anpassad till de behov som finns hos flera målgrupper i kommunen, även fristående anordnare inom skola. Kursen ska omfatta det vi behöver kunna för att ligga i framkant när det gäller användandet av AI inom flera olika områden, säger Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings-och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Kursen blir främst digital med möjlighet till flexibilitet i genomförandet med vissa träffar online eller fysiskt och ska omfatta olika nivåer anpassade till de olika målgruppernas behov:

• Fristående, grundläggande kurs utan krav på examination som ger en grundförståelse.

• Skräddarsydd kurs för ledare med fokus på analys och kreativitet för strategisk framsyn, examination ger 1,5 högskolepoäng.

• Anpassad utbildning för pedagoger med fokus på generativ AI och verktyg för lärande, examination ger 1,5 högskolepoäng.

Höja kommunens digitala mognad

AI-utbildningarna hålls av professorer på Luleå tekniska universitet. Kurserna kommer inledningsvis att erbjudas till de olika målgrupperna i Nacka kommun efter beslut av ansvarig chef för respektive verksamhet.

– En viktig uppgift för kommunen är att höja vår egen digitala mognad och kunskapsnivån kring digitaliseringens möjligheter. Den här utbildningssatsningen är ett viktigt led i detta och kommer öka vår gemensamma förmåga att höja blicken och förstå vilka möjligheter och utmaningar som den nya tekniken medför för alla oss som bor och verkar i Nacka, säger Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör i Nacka kommun.

Planerad kursstart är hösten 2024.

Sidan uppdaterades: