Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Angående Saltsjö-Duvnäs skolas avveckling av lokaler i Saltängen

Rektor på Saltsjö-Duvnäs skola har beslutat att avveckla lokalerna i Saltängen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten. Den 30 november kom Förvaltningsrättens dom som i korthet säger att rektor inte har rätt enligt skollagen att fatta detta beslut.

Sedan 2010 har Saltsjö-Duvnäs skola varit en och samma skolenhet. Skolan har haft en rektor och en gemensam organisation och bedrivit verksamhet i lokaler i Saltängen och i Duvnäs skolbyggnad. Idag går 327 elever i Saltsjö-Duvnäs skola, varav 109 elever går i Saltängen.

Trenden under de senaste åren har varit att färre elever i området söker till Saltsjö-Duvnäs skola. Nacka kommuns befolkningsprognos visar också att antalet barn i området inte kommer att öka nämnvärt fram till 2040. Saltsjö-Duvnäs skola har för få elever och för stora lokalytor vilket medfört att skolan inte har en budget i balans. Skolpengen ska i största möjlig utsträckning gå till skolans kärnverksamhet och inte bekosta outnyttjade lokaler.

Detta är bakgrunden till att rektor under våren 2023 beslutade att gå ur lokalerna i Saltängen då alla elever skulle få plats i Duvnäs skolbyggnad. Efter att rektor fattat beslutet om denna verksamhetsförändring har en kommunmedborgare begärt att Förvaltningsrätten ska pröva om rektor har laglig rätt att fatta detta beslut.

Den 30 november kom Förvaltningsrättens dom. I korthet kan sägas att Förvaltningsrätten konstaterar att rektor inte har rätt enligt skollagen att fatta detta beslut av två skäl:

  • Skolorna anses inte utgöra en skolenhet, eftersom skolorna ligger cirka 900 meter ifrån varandra.
  • Det är inte ett beslut om enhetens inre organisation utan ett beslut som anses höra till kommunens ansvarsområde, dvs. övergripande planering, resursfördelning och lokalärenden etc.

Nu kommer ett ärende att tas fram och beredas till kommunstyrelsen med förslag till beslut om avveckling av Saltängens skola.

Sidan uppdaterades: