Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Den ljusaste framtiden finns i Nacka visar ny ranking

Nacka kommun toppar listan över Sveriges framtidskommuner. Det visar data- och analysföretaget Dun & Bradstreets kommunranking som offentliggjordes igår. Enligt rankingen bedöms Nacka ha den mest gynnsamma miljön för företagande och goda förutsättningar för att ekonomin och befolkningen ska växa.

Rankingen av Sveriges kommuner baserar sig på en analys av nio olika kriterier, bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande, instegsjobb, branschbalans och jämställdhet. Den sammanlagda analysen ger varje kommun ett betyg på skalan 1–5, där 5 är mycket goda framtidsutsikter.

Nacka rankas som bäst i Sverige med ett betyg på 4,67 med hänvisning till utvecklingen i bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande och branschbalans.

Rankingen bygger på en betygssättning av Sveriges 290 kommuner inom områdena humankapital, näringslivets struktur, attraktionskraft samt jämställdhet och mångfald. Respektive områden byggs upp av ett eller flera delområden som tillsammans speglar kommunens framtidsutsikter:

  • Humankapital: befolkningstillväxt, utbildningsnivå
  • Näringslivets struktur: växande/krympande, branschbalans, nyföretagande
  • Attraktionskraft: instegsjobb, leva och bo, jämställdhet (kvinnor i näringslivet) samt geografi

Mer information om rankningen finns här Sveriges framtidskommuner (dnb.com)

Sidan uppdaterades: