Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Fortbildning om NPF får Nackas barn och elever att utvecklas

Intresset för Nacka kommuns satsning på fortbildning kring behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har varit stort. Flera hundra pedagoger och ledare i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor tagit del av användbara metoder för att på bästa sätt bemöta barn med särskilda behov.

Under hösten 2023 har Nacka kommun arrangerat flera nätverksträffar och digitala föreläsningar för att stärka kompetensen kring behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på alla förskolor och skolor i kommunen. Nu har 380 förskolepedagoger, lärare i grundskola och gymnasieskolor, elevassistenter och personal inom barn- och elevhälsan deltagit i fortbildningen ”Barn och unga med NPF: metoder, strategier och stödstrukturer för att möta behov i olika lärmiljöer”.

– Det är riktigt roligt och väldigt bra att så många inom förskolan och skolan deltagit. Ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger personalen ännu större chans att kunna utforma en mer tillgänglig lärmiljö så att alla barn och elever kan utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar, säger Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten i Nacka kommun.

Viktiga lärdomar som gynnar alla

Att personalen genomgår fortbildning inom bemötande av barn och elever med NPF kommer också övriga barn och elever till nytta. Till exempel kan tillämpandet av metoder för kartläggning av förmågor för att hitta strategier för att hantera utmaningar gynna alla. En modell för att minska problemskapande situationer är ett annat verktyg som pedagogerna fått tillgång till i kursen.

Tillsammans för en bättre skolkommun

Höstens nätverksträffar där pedagoger från olika förskolor och skolor i Nacka träffats för att dela erfarenheter i arbetet med barn och elever med särskilda behov och veckans seminarier om NPF är viktiga steg i en pågående och långsiktig satsning på fortbildning för personal på alla förskolor och skolor i Nacka.

– Målsättningen är att ge alla förskolor och skolor i Nacka – fristående och kommunala – möjlighet att tillsammans göra Nacka till en ännu bättre skolkommun för barn, elever, ledare och pedagoger. Nackas förskolor och skolor ska vara bra för alla barn och elever oavsett förutsättningar, säger Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten i Nacka kommun.

Satsningen på ökad kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Nackas förskolor och skolor är ett uppdrag till utbildningsnämnden från kommunfullmäktige som genomförs av utbildningsenheten i samarbete med forskningsinstitutet Ifous och forskare från Göteborgs universitet.

Sidan uppdaterades: