Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Fotbollstältet på Järlahöjden blir kvar

Förra veckan träffade kommunen Nackas fotbollsföreningar i ett dialogmöte för att prata om de möjliga åtgärderna för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet. Majoriteten av föreningarna var överens om att de önskar att kommunen ska byta ut granulatet och sedan öppna tältet så fort som möjligt. Det är den åtgärden som kommunen nu arbetar vidare med.

Organiskt fyllnadsmaterial

För att säkerställa miljön i tältet tittar kommunen nu på vilka olika fyllnadsmaterial som är aktuella. Det kommer att bli ett organiskt material för att undvika ett material som kan innehålla spår av plast eller gummi. Till exempel är sand, olivkärnor och kokos organiska material som går att använda som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner i inomhusmiljöer.

Tältet stängt till dess att fyllnadsmaterialet är utbytt

Tältet är för närvarande stängt november månad ut, men att samla upp befintligt fyllnadsmaterial och lägga in nytt kommer inte kunna genomföras innan 1 december. Tältet kommer fortsätta vara stängt till dess att arbetet med utbytet är klart.

– Vi återkommer så fort vi vet hur lång tid arbetet kommer att ta. Vi vet att fotbollstältet är en viktig tillgång för Nackas fotbollsföreningar och arbetet med fotbollstältet är en fortsatt prioriterad fråga, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Sidan uppdaterades: