Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nacka utses till Sveriges mest robusta kommun för tredje året i rad

Nacka kommun tilldelas förstaplatsen i Regionernas kamp 2023 meddelar konsultbolaget WSP. Med ett robusthetsindex på 129 poäng (av 140 möjliga) placerar sig Nacka på förstaplats av Sveriges 290 kommuner. I rapporten får Nacka genomgående högsta poäng i nästan alla parametrar för att mäta robusthet.

I rapporten utvärderas kommunerna utifrån en mängd parametrar: ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärde, inflyttning, näringslivets uthållighet, för att nämna några. Datan hämtas från offentliga databaser som SCB och analyseras utifrån utfallet under det senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet.

Nytt för i år är att rapporten även tar ett större grepp på trygghet och kommunernas brottsförebyggande arbete, med lokal brottslighet som en rankingfaktor. Även här ligger Nacka något bättre till än genomsnittet i landet, sett till antal anmälda brott per 100 000 invånare.

– Det här är fantastiska nyheter i ett läge där många kommuner brottas med stora ekonomiska problem och stor otrygghet. I Nacka har vi arbetat långsiktigt och målmedvetet för att kunna stå emot lågkonjunktur, kriser, klimatförändringar och brottslighet. Vi har en låg låneskuld och har byggt upp reserver och överskott och till och med kunnat sänka skatten nästa år vilket gör både kommunen och hushållen mer robusta. Vi är uthålliga i vårt arbete att ”framtidssäkra” kommunen så att vi kan möta både väntade och oväntade utmaningar på ett tryggt och säkert sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– Jag är glad att vårt sätt att driva Nacka kommuns verksamheter och skapa maximalt värde för skattepengarna inom alla områden ger utslag. Det här är ett gott resultat för inte bara oss utan att alla Nackabor som kan se att kunna lita på att vi som kommun kan leverera viktiga samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet även i svårare tider, säger stadsdirektör Victor Kilén.

– Nacka har genomgående högsta poäng i nästan alla parametrar för att mäta robusthet. Kommunen har en stor och välutbildad befolkning, en stark ekonomi och en hög branschbredd i näringslivet. Att det nu är tredje året i rad som Nacka tar hem utmärkelsen som Sveriges mest robusta kommun visar dessutom att utvecklingen är stabil och står sig över tid. Det betyder kort och gott att Nacka är väl rustad för framtiden och har goda möjligheter att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden, säger Mattias Frithiof, sektionschef samhällsutveckling på WSP och en av författarna till rapporten.

Nacka kommuns förstaplacering följs av Täby kommun på andra plats och Kungsbacka kommun på tredje plats.

Fakta om Regionernas Kamp

Regionernas Kamp är WSP:s årliga rapport som kartlägger och rankar robustheten i Sveriges regioner och kommuner. Robusta kommuner är bättre rustade för framtiden och har högre motståndskraft och anpassningsförmåga i tider av kriser och förändringar i omvärlden. Det viktiga med WSP:s analys är egentligen inte den totala placeringen bland Sveriges alla kommuner, utan att lära av de bästa kommunerna i samma kommunkategori. I år är det 10 år sedan den första Regionernas Kamp publicerades. Mer information om rapporten: Regionernas kamp 2023 - Robusthet i praktiken | WSP

Sidan uppdaterades: