Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Ny typ av trafikljus på prov i kommunen

Nacka kommun är bland de första i världen att prova en typ av trafikljus som lyser upp marken vid rött ljus på övergångsställen, vilket som ett komplement till ordinarie trafikljus ska ge en bättre uppfattning om vad ljussignalen visar. Blir resultatet positivt kan ljusen installeras på fler ställen i kommunen för ökad säkerhet i trafiken.

För att öka säkerheten i trafiken utprovas nu en typ av trafikljus som enkelt monteras på befintliga trafikljus. Ljuset är ett komplement till det ordinarie trafikljuset och påverkar inte dess funktion.

Vid rött ljus för gångtrafikanter projiceras ett extra rödljus på trottoarkanten framför gångtrafikanter för ökad synlighet. Tanken är att det också ska synas på displayen på en mobiltelefon om man håller den framför sig, vilket också ökar uppmärksamheten mot trafikljuset.

Det röda trafikljuset lyser även upp ytan runt övergångsstället, så att bilister snabbare och på längre avstånd ska en uppfattning av fotgängare vid övergångsstället.

Det extra lysande trafikljuset finns på Vikdalsvägen vid Tor Boijes gata i Centrala Nacka och om utfallet av provet är positivt kan fler platser i kommunen få samma typ av ljus under 2024 och framåt.

Sidan uppdaterades: