Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Digitaliseringsrapporten: Starkt 2023 för Nacka

Nu sammanfattas digitaliseringsåret 2023 i Nacka kommun i årets rapport. Förra året blev starkt för Nacka, med både många konkreta initiativ till digitalisering och stor uppmärksamhet på nationell nivå som föregångare med vår modell för kommungemensam digitalisering.

Digitaliseringsåret 2023 sammanfattas

Det blev ett starkt 2023 för Nacka, med både många konkreta initiativ till digitalisering och stor uppmärksamhet på nationell nivå som föregångare med vår modell för kommungemensam digitalisering.

- Vi gör ju som alltid smarta saker tillsammans i Nacka, konstaterar digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren och fortsätter:

-henrik-palmblad-wennergren-2023.png Nacka kommun har alltid gjort saker annorlunda och det gäller även digitalisering, där vi jobbar över gränserna och samlar kompetenser som tillsammans både styr och driver digitaliseringen framåt. Digitalisering blir ett av våra verktyg för att utveckla våra verksamheter.

Mätning och utvärdering inför nästa steg

- Att tillsammans kunna arbeta smart och effektivt för att ge bästa service och välfärd till Nackaborna är något som genomsyrar arbetet för medarbetarna i kommunen. Därför är återrapportering, utvärdering och mätning av största vikt – även när det gäller digitalisering.

- Det finns en övergripande strategi för digitalisering i Nacka och utifrån den sätter vi mål och inriktningar för året, förklarar digitaliseringsdirektören.

- Då är det självklart att vi följer upp för att se hur vi presterar, och det är vad vi presenterar i den årliga rapporten, tillsammans med vårt förslag på inriktning inför kommande år.

Förväntningarna på digital samhällsservice ökar

Digitaliseringsrapporten ringar in uppdraget som Nacka kommun har både gentemot de som bor och verkar i Nacka, men även hur väl rustade medarbetarna är för att möta förväntningarna som finns på digital service och tillgänglighet:

- Det finns oerhört höga förväntningar på oss som jobbar i kommunen att leverera högklassiga och säkra digitala tjänster, eftersom hela samhället ställt om till digital service. Nackaborna förväntar sig att det ska vara lika enkelt att ansöka om hemtjänst som det är att handla mat på webben, säger Henrik Palmblad-Wennergren.

"Vi måste vara nyfikna på ny teknik”

Att hela samhällets krav och förväntningar på digital service höjs hela tiden, ställer krav på oss att inte bara hänga med, utan att driva på utvecklingen, förklarar digitaliseringsdirektören:

- Det är avgörande för oss att varje enskild medarbetare i kommunen på egen hand håller sig uppdaterad inom ny teknik och att vi alla har inställningen att vi välkomnar digitalisering som ett verktyg för att bli ännu bättre för de som vi finns till för.

- Under 2024 kommer vi därför att samskapa med både universitet och högskolor, men även andra myndigheter för att vi ska bli bättre rustade för digital utveckling både inom kommunen men även ute i Nacka-samhället. Utbildning är avgörande för att vi – var och en – ska kunna ta ansvar för att driva utvecklingen framåt, säger Henrik Palmblad-Wenneren och avslutar:

- Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Länk till Digitaliseringsrapport 2023

Läs rapporten i sin helhet via denna länk.

Sidan uppdaterades: