Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Mindre hackspett försenar Myrsjö sporthall

Simhallen i Myrsjö sportcentrum kommer att försenas. Orsaken är att den skyddade arten mindre hackspett lever och häckar på platsen där simhallen planeras. Innan bygget kan återupptas behöver man hitta en andra häckningsplatser för den sällsynta och rödlistade arten.

Simhallen i Myrsjö sportcentrum blir Nacka kommuns tredje simhall. Det är Hemtag som har helhetsansvaret att utveckla, äga och driva simhallen som nu kommer att försenas på grund av att den sällsynta och rödlistade arten mindre hackspett trivs så bra på byggplatsen att den inte bara hittar föda där, utan även häckar.

– Nacka kommun tar tillsammans med Hemtag ett gemensamt ansvar för att hackspetten ska få en ny häckningsplats i området. Det har utförts omfattande utredningar för att säkerställa att badhuset inte får negativa konsekvenser för arten. Vi är aktsamma om de mindre hackspettar som finns i Nacka och arbetet inleds nu för att ge dem en attraktiv boendemiljö på en annan plats, säger Poa Hellqvist, trafik- och fastighetsdirektör, Nacka kommun.

– Byggprojekt kan försenas av olika anledningar. Vi avvaktar nu att länsstyrelsen godkänner de åtgärder som behöver vidtas, att arten hittar en annan attraktiv miljö i Nacka att leva i. Med anledning av detta kan man inte ge besked om när byggstarten av Myrsjö simhall återupptas, säger Mats Gerdau, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterades: