Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Ny flismaskin för bättre miljö och minskade kostnader

Ris och sly blir näring för naturen samtidigt som kommunen sparar pengar på minskade utgifter för transporter och deponi av grenar och ris vid naturvård.

Det sly som flisas kan återföras direkt på naturmarken, där det snabbare bryts ner till näringsrik mull för övrig växtlighet jämfört med en kvisthög som kan ta flera år att brytas ned. Flis är också mer ekonomiskt och miljövänligt att forsla bort än sly, eftersom det ger mindre volymer och kräver färre transporter.

– Tidigare gick det åt mycket tid, pengar och bränsle till att köra bort ris från en arbetsplats. Nu kan vi på ett effektivt sätt få användning för restmaterialet på olika sätt i naturvården, vilket ger en vinst på många olika plan, säger Ryan Tucker, arbetsledare i park- och naturdrift på Nacka kommun.

Fliset används också bland annat som gångyta på skogsstigar och vandringsleder, vilket tidigare fick köpas in. Materialet kan även läggas ut som marktäckande växtbäddar och förhindra avdunstning och gör att ytorna håller sig fuktigare längre till växtlighetens fördel.

Ytterligare en fördel är att fliset också skyddar växtligheten mot kyla under vintern och ogräs har dessutom svårare att tränga igenom och växa upp, samtidigt som marken det blir mer tålig för vandring och lek.

Sidan uppdaterades: