Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Ukrainska ungdomar ges möjlighet att sommarjobba i Nacka

Även i år kommer ukrainska ungdomar att erbjudas möjlighet till kommunens feriejobb utöver de platser som erbjuds unga varje år.

Personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har i nuläget inte rätt att folkbokföra sig i Sverige vilket innebär att de inte omfattas som målgrupp för Nacka kommuns feriejobb enligt gällande regler. Därför krävs ett särskilt beslut för att ungdomar från Ukraina ska kunna erbjudas feriejobb i kommunen. Antalet ungdomar som är aktuella för feriejobb i Nacka med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet 2024 är cirka 30 personer, vilket är lika många som 2023.

– Genom att besluta att ungdomar som bor i Nacka och omfattas av massflyktsdirektivet ändå ska kunna få kommunens feriejobb kan vi erbjuda dem en meningsfull sysselsättning under sommaren, arbetslivserfarenhet och möjlighet till framtida referenser. De kommer också träna det svenska språket, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning.

Feriejobb i stället för sommarlovsskola

Beslutet omfattar även ett undantag från kravet på sommarlovsskola för elever i årskurs 9 som ännu inte har godkända betyg i svenska, matematik och engelska. Om särskilda skäl finns och en sommarlovsskola inte bedöms gynna dessa ungdomar eller öka deras chanser att få godkända betyg ska undantag från kravet kunna ges.

– Om en elev inte lyckats få godkända betyg på grund av omständigheter hen inte rår över kan det vara extra betydelsefullt att lyckas i ett annat sammanhang som till exempel i ett feriejobb. Genom att införa möjlighet att göra undantag från kravet på att delta i sommarlovskola utestängs inte ungdomar från möjligheten att erbjudas feriejobb på grund av exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller hälsa, säger Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning.

Nämnden för arbete och försörjning i Nacka kommun erbjuder varje år cirka 340 kommunala feriejobb inom bland annat utomhusarbete i parker, lekparker och stränder, vård och omsorg och fritidsaktiviteter för barn och unga. Utöver det erbjuds också ferieplatser till ukrainska ungdomar. Ansökningsdatumet för kommunens feriejobb 2024 har gått ut och senast i slutet av april får de sökande besked och blir kallade till en obligatorisk avtalsträff.

Läs mer om kommunens feriejobb här.

Sidan uppdaterades: