Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Kunskapshöjande insats ska stötta särskilt begåvade barn och elever

Nacka kommun fortsätter att satsa på kunskapshöjande insatser för pedagoger i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor. I mars genomfördes ett seminarium med fokus på behoven hos särskilt begåvade barn och elever.

För att Nackas förskolor och skolor på bästa sätt ska kunna stötta barn och elever med behov av särskilt stöd erbjuder kommunen löpande olika kunskapshöjande insatser till pedagoger. Bland annat har satsningar gjorts på fortbildning för personal i förskola, skola och fritidshem om behoven hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I mars genomfördes seminariet ”Elever med särskilt begåvning – vilka är de och hur möter vi dem?”.

– Genom att anlita forskare och erbjuda skolledare och pedagoger fortbildning inom olika områden vill vi bidra till att Nackas förskolor och skolor blir ännu bättre på att bemöta alla barn och elever. Att också sätta ljuset på de som har en särskild begåvning, ligger därför väl i linje med målsättningen att alla barn och elever i Nacka ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar, säger Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Viktigt med utmaningar och stimulans

Under seminariet, där personal från Nackas fristående och kommunala förskolor, skolor och fritidshem deltog, föreläste Eva Pettersson, fil.dr. i matematik och prorektor vid Blekinge tekniska högskola. Hon förklarade att det kan vara svårt att identifiera barn och elever med särskild begåvning och påpekade att det är viktigt att de får de utmaningar och den stimulans de behöver.

– Barn och elever med särskild begåvning förvånar och fascinerar ofta sin omgivning. Lärare ska vara uppmärksamma på om barn och elever resonerar med en skärpa och hastighet som sticker ut, är vetgiriga och nyfikna och minns och kopplar ihop olika saker som de hört och ställer frågor utifrån detta, säger Eva Petterson.

– Sedan behöver vi bemöta dessa barn och elever med respekt och acceptans för att deras särskilda begåvning ska upplevas som en positiv tillgång och visa intresse för deras resonemang och förmågor. Vi behöver också utmana ordentligt genom att ställa krav utifrån deras nivå och ha förväntningar på dem utifrån deras förutsättningar.

Bild_Eva_Pettereson670.jpg

Eva Pettersson, fil.dr. i matematik och prorektor vid Blekinge tekniska högskola.

Särskilt begåvad inte alltid högpresterande

Särskilt begåvade barn och elever finns inom alla områden och uppskattningsvis gäller det cirka fem procent i varje årskull. Det kan vara begåvning inom matematik och språk men även inom exempelvis ledarskap, musik, konst eller idrott. En särskilt begåvad elev är inte alltid högpresterande utan kan vara ointresserad av att visa upp vad den kan eller av att sträva efter bra resultat på prov. Särskilt begåvade elever kan drivas av en stark inre motivation utan att ha ett direkt mål med sitt lärande mer än att de är otroligt nyfikna, vetgiriga och kreativa.

– En bedömning av hur en elev med särskild begåvning ska bemötas, behöver göras på individnivå. Det viktigaste är att alla barn och elever får möjlighet att utvecklas utifrån sin potential och får stöd för detta i förskola och skola, säger Eva Petterson.

Följ länken för mer läsning om särskild begåvning.

Satsningen på fortbildning om barn och elever med särskild begåvning är ett uppdrag från utbildningsnämnden i Nacka kommun som genomförts av utbildningsenheten i samarbete med forskningsinstitutet Ifous.

Sidan uppdaterades: