Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Scanning av botten – toppen för miljö och ekonomi

Med högupplöst mätutrustning och bottenscanningsteknik utför kommunen effektiv inventering av marint skräp i vatten runt kommunområdet, vilket inte bara är en insats för den kustnära miljön utan även innebär besparingar och ger en kompletterande bild av kommunens anläggningskonstruktioner vid vatten.

Den avancerade tekniken med ekolod möjliggör en noggrann kartläggning av bottentopografin längs utvalda delar av Nacka kommuns cirka tio mil långa kustlinje. Fokus ligger inledningsvis på vatten runt äldre industriområden och stora marinor för fritidsbåtar.

Resultaten av bottenscanningen analyseras och används för att prioritera och markera GPS-koordinater för föremål av intresse för bortforsling av miljöskäl eller närmare inspektion, vilket effektiviserar de utförande dykarnas arbete genom att de kan ta sig direkt till den specifika platsen. Metoden att scanna med modern mätteknik bedöms vara betydligt mer kostnadseffektivt än dykeriarbeten vid kartläggning av större bottenområden.

– Med scanningstekniken minskas också risker förknippade vid dykeriarbeten, samtidigt som det sparar både tid och pengar för kommunen. Arbetet utförs metodiskt och med tydlighet om vilka områden som har scannats. Resultatet sparas digitalt för enklare uppföljning samt för erfarenhetsöverföring och framtida behov av åtgärder för marin skräpupptagning, säger Johan Ramstedt på Förvaltning utemiljö.

Den avancerade tekniken tar kommunen ett steg framåt i arbetet mot en renare och mer hållbar miljö och den bidrar också till förvaltningen av kommunens anläggningskonstruktioner vid vatten.

Sidan uppdaterades: