Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Dags för nytt torg i Älta centrumkvarter

Ett helt nytt torg är på väg att ta form i hjärtat av Älta centrumkvarter. Torget markerar en central mötesplats som kommer att sammanfoga olika delar av centrumkärnan. Genom att skapa en enhetlig torgyta blir det ett mer sammanhängande och överskådligt område som kan bidra till en ökad aktivitet och en mer levande plats.

Arbetsområdet ligger i anslutning till fastigheten 202 i vid Älta centrum, och utförs av Frentab på uppdrag av Nacka kommun. Arbetet sträcker sig från maj och beräknas vara klart i november 2024.

- Ett viktigt inslag med arbetet handlar om belysningen på torget. Den kommer att förbättra tryggheten och bidrar även till en mer livfull plats, säger kommunens projektledare Paulina Lindroos.

Syftet med dessa förbättringar är att skapa en finare och mer inbjudande utemiljö i Älta, menar Paulina Lindroos.

Under arbetet med Älta torg planeras en rad arbeten för att förnya och försköna området. Det inkluderar plantering av träd, montering av bänkar, belysning och andra offentliga möbler.

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad, men gång- och cykeltrafiken kommer att kunna passera. Biltrafiken hänvisas till den befintliga vändplanen, följ skyltningen på plats.

Sidan uppdaterades: