Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Legionella -vad är det och så skyddar du dig

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Infektion kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

Bakterierna förökar sig främst i temperaturintervallet 20–45 grader Celsius och de kan därför finnas i vanliga vattenledningar, duschar och bubbelpooler. Om bakterierna växt till kan man smittas genom att andas in vattendimma (aerosol) eller dammande jord.

Förebygg legionella

Minska risken för tillväxt av legionellabakterier i ett vattensystem genom att hålla vattentemperaturen vid minst 60 grader Celsius i varmvattenberedaren och minst 50 grader Celsius vid tappstället, enligt Boverkets regler. Om du arbetar med jord i trädgården kan du tänka på följande:

  • Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna.
  • Om påsjorden är torr, blöt ned den för att minska risken att damm virvlar upp.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord.

Källa: Folkhälsomyndigheten. Klicka här för att läsa mer information om legionellainfektion på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterades: