Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Akut hjälp

Våld i nära relation

Vid akut fara ring 112 för att tillkalla polis, ambulans eller annan akut hjälp.

Kontakta socialtjänsten

DAGTID VARDAGAR
Tel: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (helgfri måndag-torsdag kl. 8-17, helgfri fredag kl. 8-16.30, dag före röd dag kl. 8-12).


ÖVRIG TID
Tel: 08-718 76 40 till Socialjouren Sydost (helg, kväll och natt).

Har du ont eller är skadad?

Sök vård på vårdcentral eller Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna kvinnor 08-616 46 70 (kvällar/helger) om du har ont eller skador.

Rådgivning

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa och få stöd och råd på olika språk, 020-50 50 50.

Mer information

Läs mer här om hjälp du kan få om du är utsatt för våld.

Sidan uppdaterades: