Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samarbetssamtal

Ger föräldrar stöd att gemensamt hitta former för hur man kan lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen.

Familjerätten i Nacka erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör samarbetet kring barnen. Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Barnen - i nuet och framtiden

Samtalen har barnen i fokus och koncentreras på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna är objektiva och har tystnadsplikt. De dokumenterar inte vad som sägs under samtalen. Samarbetssamtalen kan mynna ut i ett avtal eller en överenskommelse.

AVTAL

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • Barnet är folkbokfört i Nacka kommun.
  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna
  • verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

ÖVERENSKOMMELSE

I stället för avtal kan samtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skullskriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Dessa överenskommelser godkänns inte av socialnämnden. Man kan heller inte gå till domstol med dem och kräva att motparten fullföljer den.

INTRESSERAD? LÅTER DET SOM EN MÖJLIG VÄG FÖR ER?

Kontakta familjerätten för att anmäla ert intresse för samarbetssamtal.
Anmäla intresse för samarbetssamtal (PDF-dokument, 103 kB) och ska skrivas under av båda föräldrarna och skickas till familjerätten.

Du kan också ladda ned en folder om samarbetssamtal. (PDF-dokument, 1 MB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.