Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vårdnad, boende och umgänge

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som är bra för barnen. Familjerätten i Nacka erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen.

Kontakta Familjerätten för mer information på 08-718 80 00.

Konflikt & Försoning

Konflikt & Försoning är en arbetsmodell med samverkan mellan tingsrätt och familjerätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrarna att hitta varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Här kan du ladda ner foldern Konflikt & Försoning. (PDF-dokument, 375 kB)

Här kan du se en film om hur Konflikt & Försoning går till.

Kontakta Familjerätten för mer information, telefon 08-718 80 00.

Tvist i domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerätten. Den ska leda till en bedömning om vad som är det bästa för barnen. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut kan tingsrätten fatta ett tillfälligt (interimistiskt) beslut.

Här finns information från Nacka tingsrätt om skilsmässa och om vårdnad, boende och umgänge.

Utredning vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol.

Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov. Barnets bästa är vägledande vid bedömning och förslag.

Det är viktigt att känna till att:

  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Kontakta Familjerätten för mer information 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: