Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vårdnad, boende och umgänge

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som är bra för barnen.

Att skiljas när man har barn

Det är alltid domstolen som beslutar om skilsmässa. Är båda makarna överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om bara en vill skiljas får den personen ansöka om skilsmässa ensam. Domstolen har blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad.

Vill utländska medborgare skiljas i Sverige får ni göra det enligt svensk lag, om ni har hemvist här sedan minst ett år. Skilsmässan gäller då i Sverige. Det innebär inte alltid att skilsmässan är giltig i det land man kommer ifrån.

BETÄNKETID

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Under betänketiden är ni fortfarande gifta. Ni kan välja om ni vill bo tillsammans eller på skilda håll.

Det är alltid bra om föräldrarna är överens om de praktiska frågorna under betänketiden, till exempel hos vem barnet skall bo. Kan man inte komma överens så kan domstolen besluta om vad som ska gälla under betänketiden.

När sex månader har gått ska man meddela tingsrätten om man vill fullfölja skilsmässan. Har tingsrätten inte hört av makarna inom ett år efter det att ansökan gjordes avskriver domstolen ärendet.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som är bra för barnen. Familjerätten i Nacka erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen.

Kontakta Familjerätten för mer information på 08-718 80 00.

Konflikt & Försoning

Konflikt & Försoning är en arbetsmodell med samverkan mellan tingsrätt och familjerätt i vårdnadstvister. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrarna att hitta varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Här kan du ladda ner foldern Konflikt & Försoning. (PDF-dokument, 375 kB)

Här kan du se en film om hur Konflikt & Försoning går till.

Kontakta Familjerätten för mer information, telefon 08-718 80 00.

Tvist i domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerätten. Den ska leda till en bedömning om vad som är det bästa för barnen. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut kan tingsrätten fatta ett tillfälligt (interimistiskt) beslut.

Här finns information från Nacka tingsrätt om skilsmässa och om vårdnad, boende och umgänge.

Vad betyder begreppen vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård, som syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. De är barnets företrädare oberoende om de bor ihop eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är mamman automatiskt ensam vårdnadshavare.

Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan. Den förälder som inte bor med barnet har umgängesrätt, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas av föräldrarna. Om föräldrarna är svenska medborgare och vårdnadsfrågan tidigare inte ändrats genom avtal eller dom, kan de lämna en anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller separerar.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan barnet bo antingen huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Barnet kan bara vara folkbokfört hos en av föräldrarna även om barnet bor växelvis.

Umgänge

Det är båda föräldrarnas ansvar att värna om att barnet har ett umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas. Det är viktigt att det planeras så att det passar barnet. Umgänget kan därför förändras allt efter barnets ålder, avstånd mellan föräldrar med mera.

Utredning vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol.

Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov. Barnets bästa är vägledande vid bedömning och förslag.

Det är viktigt att känna till att:

  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Kontakta Familjerätten för mer information 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.