Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev 4 2022

God Jul och Gott Nytt År!

Aktuellt från överförmyndarenheten

Nya e-tjänsten har införts

Tyvärr har införandet kantats av en hel del buggar som gjort att lanseringen inte har gått smärtfritt förbi. Leverantören har dock jobbat hårt för att åtgärda alla buggar och har lovat att E-tjänsten ska fungera enligt avtalat den 16 december 2022. Så när den fungerar helt utan buggar så ska följande fördelar uppnås:

  • E-tjänsten blir mer överblickbar och logisk i sin utformning.
  • Det ska bli lättare att göra sin löpande bokföring samt att lämna årsräkning och arbetsredogörelse för sitt uppdrag.
  • E-tjänsten är mobilvänlig, vilket betyder att du kan använda e-tjänsten genom din mobiltelefon, dock utan appfunktion.
  • Det kommer att finnas en dagbok där du kan anteckna vad du gör i ditt uppdrag och samtidigt föra körjournal.
  • Dina ärenden/ansökningar till överförmyndaren kommer att synas för dig och du och handläggaren kommer att kunna kommunicera i ärendet i e-tjänsten.

Gå gärna in i E-tjänsten och bekanta dig i god tid innan din årsräkning ska lämnas in. Stöter du på problem skicka ett mejl till Överförmyndarenheten. Länk till E-tjänsten Provisum Ställföreträdare - Provisum Ställföreträdare

Distansutbildning i nya e-tjänsten

Vi håller även en utbildning på distans där Leo Kellerman Hedman går igenom hur du redovisar din årsräkning i E-tjänsten. Boka in följande datum i din kalender. Separat inbjudan med länk till utbildningen skickas ut i början av januari.

24/1

Tisdag

Utbildning i årsräkning via Teams

17.00 - 19.00

Hjälp och stöd med din årsräkning – Drop In

Välkommen på Drop In för hjälp och stöd med din årsräkning som ska lämnas senast den 28 februari 2023. Vi håller öppet för dig vissa tider i januari och februari. Var ute i god tid med din årsräkning så vi hinner hjälpa dig om du fastnar.

Drop In hålls i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan du anmäler din ankomst till handläggaren i receptionens ankomstautomat i Nacka stadshus. Se tider nedan. Fler tider kommer förmedlas senare.

Datum

Dag

Handläggare

Tid

11/1

Onsdag

Rebecka Roskvist

15.00 - 16.30

18/1

Onsdag

Sandra Knoll

15.00 - 16.30

30/1

Måndag

Marie Sigurd Wahlgren

16.00 - 17.30

Registerutdraget – Din legitimation som ställföreträdare

Då tingsrätt eller överförmyndarnämnden fattat beslut om att någon ska förordnas som god man eller förvaltare uppkommer ett behov för ställföreträdaren av att kunna styrka sin behörighet att företräda huvudmannen. Detta är särskilt vanligt i början av ett uppdrag då den nye ställföreträdaren vanligen har kontakt med såväl anhöriga som banker, socialtjänst och andra myndigheter och i dessa måste visa sin behörighet att agera för huvudmannens räkning.

Då ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare fattats kommer överförmyndarenheten därför att skicka ut ett s.k. registerutdrag till ställföreträdaren. Av registerutdraget framgår det bland annat vem som är ställföreträdare för huvudmannen, omfattningen av uppdraget och när förordnandet började gälla. Det är därför viktigt att ställföreträdaren sparar registerutdraget i original och även är beredd att, tillsammans med sin egen legitimation, uppvisa detta vid kontakter för huvudmannens räkning.

Om uppdraget som ställföreträdare löper under lång tid kan exempelvis banker efterfråga ett uppdaterat registerutdrag. Kontakta då gärna överförmyndarenheten så skickar vi ut ett nytt till dig.

Högsta förvaltningsdomstolen om god mans skyldighet att ordna bostad till huvudman

Överförmyndarenheten har i årets första nyhetsbrev rapporterat att kammarrätten i Göteborg ansett att det inte åligger en god man med uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt och att sörja för dennes person att vidta andra åtgärder för att ordna bostad till sin huvudman än att ställa denne i allmännyttans bostadskö (mål nr 2021-ÖÄ 304). Frågan har nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som kommer till en annan slutsats.

Domstolen konstaterar i avgörandet (2022-551) att en enskild som saknar bostad och som har särskilda svårigheter att på egen hand ordna boende kan ha rätt till bistånd från socialtjänsten i form av boende. Ifall den enskilde har god man med uppdrag att bevaka dennes rätt och att sörja för dennes person anser domstolen dock att den enskildes svårigheter att ordna bostad kompenseras på så vis att bistånd i form av boende som huvudregel inte ska beviljas. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer med detta att det i första hand ankommer på den gode mannen att hjälpa sin huvudman med att ordna boende och framhåller även att det med grund i det enskilda fallet får avgöras hur omfattande denna skyldighet är.

Är du intresserad av ett nytt uppdrag?

Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till Överförmyndarenheten. Det finns alltid huvudmän som är i behov av hjälp av en god man. Du behövs!

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter

E-post: overformyndaren@nacka.se

Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.

Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12. Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post.

Information om ditt uppdrag, e-tjänster och blanketter hittar du på vår hemsida:

www.nacka.se/godman

Sidan uppdaterades: