Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Inbjudan digitalt seminarium om Personcentrerad vård och omsorg vid komplex psykiatrisk problematik. Onsdag den 31 maj, kl 13.00-16.00

SKR och Socialstyrelsen bjuder in till ett seminarium som fokuserar på hur hälso- och sjukvården och socialtjänst genom en personcentrerad och kunskapsbaserad vård och omsorg kan skapa förutsättningar för återhämtning och ett meningsfullt liv för personer med komplex psykiatrisk problematik.
Anmäl dig

Seminariet kommer spelas in och kunna ses i efterhand. Alla som anmält sig får en länk till inspelningen via e-post.

Innehåll

Målet med seminariet är att du som arbetar med målgruppen ska få med dig kunskap, insikter, inspiration och goda exempel för att arbeta vidare med omställningen till en personcentrerad vård och omsorg.

Att arbeta för en personcentrerad vård och omsorg är en viktig del i den nationella omställningen mot en god och nära vård och arbetet mot framtidens socialtjänst. Men vad innebär personcentrerad vård och omsorg i mötet med personer med komplex psykiatrisk problematik?

 • Hur kan hälso- och sjukvård och socialtjänst, i praktiken möta personer med allvarliga psykiatriska tillstånd, funktionsnedsättning och omfattande behov? Det kan tillexempel handla om samsjuklighet mellan beroende- och psykossjukdom, allvarliga självskador och autism, suicidalitet, hemlöshet och social utsatthet.
 • Vad krävs av personalen, ledningen och organisationen?
 • Hur kan man göra när personen inte vill ta emot vård och stöd som erbjuds men omgivningen ser stora behov?

Målgrupp

 • Vård- och omsorgspersonal
 • Socialtjänst
 • Chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykisk funktionsnedsättning.

Preliminärt program

 • Inledning
 • Min egen erfarenhet av omfattande och komplexa behov och min resa mot återhämtning
 • Vad innebär psykisk funktionsnedsättning och vad krävs av personalen som möter personen för att vård och omsorg ska vara person-centrerad.
 • Vad händer på området på Socialstyrelsen, SKR och UPH?
 • Hur personligt ombud arbetar personcentrerat och stödjer personer i mötet med samhällsaktörer
 • Personcentrerat arbete med personer som insjuknar första gången i psykos och deras närstående
 • Att arbeta mobilt efter personens behov – Specialist Psykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT)
 • Att leda en personcentrerad vård och omsorg – vad krävs av mig som chef och vad krävs av organisationen
 • Professionellt och personligt ansvar i psykiatrisk omvårdnad
 • Pelarbacken - vård till personer i akut hemlöshet på deras villkor
 • Hur går vi vidare? Panelsamtal och avslutning

Medverkande

Meddelas senare.

Personcentrerad vård och omsorg vid komplex psykiatrisk problematik | SKR

Sidan uppdaterades: