Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Fortsatt besöksförbud på Nackas äldreboenden med anledning av covid-19

Vi vill påminna om att besöksförbud på särskilda boende för äldre fortfarande gäller, detta i syfte att skydda äldre från att drabbas av coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens fokus ligger vid att hindra smittspridning i befolkningen, och på att skydda de äldsta och sköraste som har en större risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför råder sedan länge ett generellt besöksförbud på kommunens äldreboenden. Detta enligt Förordning (2020:163).

Om det finns särskilda omständigheter, kan verksamhetschef på boendet besluta om ett undantag från besöksförbudet. I de fallen måste verksamhetschefen säkerställa att besöket kan genomföras på ett säkert sätt, åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19 ska vidtas enligt verksamhetens rutiner. Eventuella besökare får inte träffa andra boende än sin egen anhörig.

Flera äldreboenden har möjliggjort säkra besök utomhus genom användning av skärmar eller visir i kombination med fysisk distans. Tag alltid kontakt med verksamhetschef före besök och hör vad som gäller.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset - din insats är viktig. Här kan du hitta mer information om covid-19.

Sidan uppdaterades: