Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riskbedömningar i pandemitid

Zubeyde Arslanerkekoglu, boendestödjare inom socialpsykiatrin och huvudskyddsombud inom Välfärd samhällsservice i Nacka kommun, berättar om hur hennes enhet arbetar med riskbedömningar under pandemin. Bedömningarna görs för att ta reda på var det finns risk för smittspridning samt för att utveckla arbetsmetoderna.

Som boendestödjare arbetar man nära personer som har psykiska funktionshinder och hjälper dem att få en fungerande vardag. Ibland behövs det sociala insatser eller stöd för att bryta en pågående isolering. Det kan även handla om kontakter med vård och myndigheter. Under pandemin har många verksamheter påverkats och riskbedömningar varit en viktig del av jobbet.

- Vi har gjort riskbedömningar med utgångspunkt från covid-19 om hur vi ska förhålla oss när vi utför vårt arbete. Bedömningarna följs sedan upp kontinuerligt. Några punkter som ingår i bedömningarna är risken för att bli smittad, skyddsutrustning, bemanning och arbetsbelastning, stress och oro och kommunikation.

Zubeyde berättar att hennes chef Elisabeth Åberg Emanuelsson är mycket engagerad i att de ska ha en bra arbetsmiljö.

- Vi träffas en gång i månaden och går igenom riskbedömningarna för att se om vi behöver ändra eller lägga till någon punkt. Bedömningarna har också hjälpt oss att utveckla våra arbetsmetoder. Ett exempel är att besöka våra kunder digitalt istället för att göra hembesök. Det passar inte alla, men för vissa passar det jättebra. Vi har också börjat träffas mer utomhus.

Det har funnits en rädsla för att bli smittad både hos kunderna och bland personalen.

- Men vi har en pågående dialog om hur vi ska göra för att alla ska känna sig trygga, och jag tycker att det hjälper när vi pratar om det. Ingen ska behöva känna sig utsatt; vi är i det här tillsammans och kommer att komma ur det så småningom.

Sidan uppdaterades: