Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Stark avrådan för besök på särskilda boenden för äldre

Nacka kommun förlänger beslutet om stark avrådan från att besöka särskilda boenden för äldre (SÄBO). Beslutet gäller från och med idag till och med den 1 februari 2021, men kan komma att förlängas.

Beslutet har fattats för att minska smittspridningen och för att måna både om de äldre som bor på särskilt boende och för medarbetarna där.

Beslutet ska betraktas som en vädjan och en stark avrådan från att besöka anhöriga på äldreboenden. Det ska också vara ett stöd för verksamheterna i kommunikationen med närstående som vill komma på besök. De kan till exempel istället föreslå i första hand besök utomhus eller digitalt. Beslutet innebär inte att alla besök förbjuds, undantag kan fortfarande göras.

Om det finns särskilda skäl till att anhöriga ändå behöver göra ett besök, är det viktigt att följa boendets lokala råd och besöksrutiner. Kontakta därför boendet innan besök.

Det förlängda beslutet gäller från och med den 12 januari 2021 till och med den 1 februari 2021, men kan komma att förlängas.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen vid besök på särskilda boenden för äldre.

Sidan uppdaterades: