Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

God kvalitet i Nackas äldreomsorg visar undersökning från Socialstyrelsen

Majoriteten av Nackas äldre är nöjda med sin hemtjänst och sitt äldreboende. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelser som baseras på enkäter till personer från 65 år och uppåt som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller på ett särskilt boende för äldre. Nackas positiva siffror överstiger snittet i såväl Stockholms län som i hela riket.

– Jag är stolt över de fina resultaten som visar att kvaliteten i Nackas äldreomsorg står sig väl och är i enlighet med våra ambitiösa mål – främst tack vare det dagliga arbetet som äger rum ute i verksamheterna och som säkerställer att våra äldre Nackabor ges bästa omsorg. Genom att skapa goda förutsättningar för hälsosamt åldrande kan Nackas äldre fortsätta att leva med god hälsa, uppleva välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt, säger ordförande i äldrenämnden Karin Teljstedt (KD).

– Socialstyrelsens undersökning ger oss möjlighet att över tid mäta utvecklingen av upplevd kvalitet, men enkätsvaren från kunderna används också som underlag när vi utvecklar äldreomsorgen vidare. Enkätresultaten och vår "Strategi för hälsosamt åldrande" ger oss riktning i arbetet att möta utmaningarna med att vi blir allt fler äldre som lever längre, säger äldreenhetschef Ellinor Egefors.

Enkäterna har vänt sig till såväl äldre med hemtjänst som till äldre inom särskilt boende:

Svar om hemtjänst

När det gäller äldre med hemtjänst får Nackas verksamheter utmärkande positiv respons gällande personalens bemötande, att kunden har möjlighet att påverka vilka tider personalen kommer, och att personalen brukar ta hänsyn till kundens önskemål om hur tjänsten ska utföras. Nackas hemtjänst sticker tydligt ut mot övriga kommuner i Sverige på frågan om kunderna är nöjda med möjligheten att välja utförare av hemtjänsten.

Svar om särskilt boende

När det gäller äldre inom särskilt boende får Nacka genomgående bättre positiv respons på enkätens frågor än snittet i Sverige. Det som allra flest är nöjda med är att få plats på önskat boende, och att bemötandet från personalen är mycket bra. Nackas särskilda boenden får högt betyg från kunderna när det gäller att personalen ha tillräckligt med tid för att kunna uträtta sitt arbete, och att det finns goda möjligheter att komma utomhus.

Årlig enkät

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” genomförs årligen av Socialstyrelsen bland äldre personer som antingen bor i de 290 kommunernas särskilda boenden eller bor kvar hemma med hemtjänst. Enkäten har gjorts sedan 2013, med undantag för efter pandemin 2021.

I årets undersökning har totalt 961 personer i Nacka besvarat enkäterna.

Läs mer om årets undersökning här Öppna jämförelser 2022 – Resultat från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (socialstyrelsen.se)

Sidan uppdaterades: