Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Svartsjuka är inte romantiskt – kampanj mot våld i ungas relationer

Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" uppmärksammar ungas våld i relationer. Webbplatsen "svartsjukaarinteromatiskt.se" finns särskilt för den som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Nästan en fjärdedel, eller 23 procent, av tjejer i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller yttra sig genom kontroll via digitala medier – ofta en kombination.

Vad är våld?

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan vara många olika saker och utövas i olika relationer.

Det kan till exempel handla om någon du träffar, har en sexuell relation med, är tillsammans med eller tidigare har haft en relation med. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt.

Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling. Du har rätt till stöd och hjälp oavsett var du bor!

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det.

Råd, stöd och hjälp

På webbplatsen www.svartsjukaarinteromantiskt.se finns information och stöd både till unga som utsätts för våld och unga som utövar våld. Även den som arbetar med ungdomar hittar mycket bra information där.

Om kampanjen

Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att du som är ung ska få det stöd och den hjälp du behöver. På webbplatsen kan du läsa mer om våld och vart du kan få stöd och hjälp.
Den som jobbar med unga kan också hitta information och stödmaterial om våld.

Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Länk till webbplatsen

Sidan uppdaterades: