Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Oktober

Nytt avtal med Sirius för turbundna resor

Nacka kommun har nyligen genomfört en upphandling av turbundna resor för barn och vuxna samt skolskjuts för barn och elever i behov av särskilt stöd. Sirius Omsorg AB vann upphandlingen och kommer att fortsätta som leverantör.

Det nya avtalet fokuserar på trygghet och förutsägbarhet

Trygghet och förutsägbarhet är viktigt för dem som reser turbundna resor och därför är det viktigt med en hög och jämn nivå på tjänsten. Nacka kommuns fokus är att resorna ska fungera väl för de berörda personerna och familjerna.

Det nya avtalet innebär att ett så kallat tidsfönster införs för skolskjutsresorna för att öka möjligheterna till samplanering av resenärer. Detta innebär att utföraren får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Taxibolaget meddelar den enskildes tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir sedan den enskildes fasta tider. Genom denna möjlighet blir resandet mer kostnadseffektivt och ger en mindre miljöpåverkan.

Om det blir aktuellt med ändrade tider på grund av tidsfönstret kontaktar Sirius de berörda resenärerna innan ändring sker. Dessa tider blir sedan de fasta tiderna för hämtning och lämning.

De turbundna resorna har tidvis haft problem med förseningar, uteblivna bilar etcetera. Det nya avtalet ger Nacka kommun större möjligheter till kvalitetskontroll och avvikelserapportering. Nacka kommun och Sirius Omsorg AB kommer att ha regelbunden uppföljning för att se till att resorna fungerar så bra som möjligt.

Har du frågor om turbundna resor? Kontakta Nacka kommuns kundserviceenhet på telefon 08-718 80 00 eller e-post turbundnaresor@nacka.se

Kontaktuppgifter till Sirius

Sidan uppdaterades: