Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Mars

Ägarbyten hos två anordnare inom social omsorg

Ägarbyten sker under våren hos två anordnare i Nackas kundval: Olivias hemomsorg förvärvas av Attendo och Silver Life övertas av Stockholms sjukhem. Dessa ägarbyten kommer inte att påverka omsorgen om de cirka 200 kunderna, eftersom verksamhet och personal följer med till nya ägarna.

Olivia hemomsorg AB förvärvas av Attendo AB

Olivia hemomsorg AB kommer att förvärvas av Attendo AB. Förändringen planeras träda i kraft under våren 2024.

Olivia hemomsorg kommer att bedrivas som tidigare under samma namn, med skillnaden att Attendo kommer att vara moderbolag.

Detta innebär inga planerade förändringar med direkt inverkan på kunderna, utan det kommer fortsatt vara samma utförande, personal och verksamhetsansvarig. För kunder som har Olivia hemomsorg som anordnare fortlöper stödet som tidigare.

För Nacka kommuns del berör detta insatserna hemtjänst, boendestöd samt ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS.

Klicka här för att läsa Attendos pressmeddelande om förvärvet.

Silver Life övertas av Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Silver Life övertas av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Förändringen planeras träda i kraft den 2 april 2024.

Silver Life Graninge Strand omsorgsboende kommer att fortsätta bedrivas under samma namn med samma verksamhetsansvarig och personal.

För kunder boende på Silver Life Graninge Strand finns det inga planerade förändringar som har inverkan på utförandet, utan insatsen fortlöper som tidigare.

Klicka här för att läsa information om förändringen från Stiftelsen Stockholms Sjukhem.

Silver Life har beslutat att avveckla sina lokala medlemsverksamheter. Verksamheten läggs ner 31 mars. Personal på Silver Life arbetar med att kontakta berörda boende, anhöriga och personal för att informera om vad detta innebär.

Klicka här för att läsa mer information om förändringarna inom Silver Life.

Sidan uppdaterades: