Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kontaktperson eller kontaktfamilj


Många barn, ungdomar och vuxna behöver av olika anledningar stöd och stimulans för att tillvarata sina resurser och bli mer delaktiga i samhällslivet. Vill du vara med och göra skillnad?

Att vara kontaktperson innebär

Att man träffar barn ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver stöd. Behovet kan bero på en social problematik, ensamhet och eller en funktionsnedsättning.

Viktigt är att kontaktpersonen skapar en god relation för att kunna vara ett gott stöd. Det kan vara stöd i skolarbete, att visa på nya aktiviteter för att bryta isolering och få en rikare fritid. Vad man gör beror på uppdraget samt vad man har för intressen och önskemål.Det kan vara att promenera, träna, gå på bio, fotboll, dans eller att fika.

Omfattningen är från en träff i veckan till ett par gånger i månaden, men kan variera beroende på hur behovet ser ut.

Att vara kontaktfamilj innebär

Att man tar emot barn i sitt hem en eller två helger i månaden. Barnen behöver av olika skäl komma till en kontaktfamilj. Det kan handla om barnets sociala situation eller att barnet har en funktionsnedsättning.

Genom att komma till en kontaktfamilj ges barnet möjlighet till social stimulans och föräldrarna får avlastning. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag, aktiviteter och intressen.

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

För att vara uppdragstagare är det viktigt att du

  • Har tid och tycker om att vara tillsammans med andra människor.
  • Är intresserade av hur andra har det.
  • Har en trygg och stabil livssituation.

Så här går det till

Innan du får ett uppdrag intervjuas du och utdrag ur polis- och socialregister begärs in. När du blivit godkänd får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och pröva om kontakten känns bra. Om så är fallet skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets omfattning och längd.

Ersättning

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag och inte en anställning. Du får ersättning i form av arvode och ersättning för dina utlägg.

Stöd i uppdraget

Du får stöd i ditt uppdrag och regelbundna uppföljningar görs.
Kontaktverksamheten ordnar introduktionsträffar för nya och temakvällar för alla uppdragstagare.

Vi behöver alltid fler kontaktpersoner och kontaktfamiljer!

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss!

Kontaktverksamheten i Nacka
E-post: stj-kontaktverksamheten@nacka.se
Telefon vxl: 08-718 80 00

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.