Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Ny gång- och cykelbana längs Ektorpsvägen

Nu är gång-och cykelvägen på Ektorpsvägen mellan Mariehällsvägen och Utskogsvägen färdigbyggd.

Arbetet med att bygga om den gamla trottoaren längs västra sidan av Ektorpsvägen till dubbelriktad gång-och cykelbana är färdigt. Därmed har en tidigare saknad länk kommunens cykelinfrastruktur lagats.

– Den här sträckan har tidigare uppfattat som osäker för oskyddade trafikanter, och var därför viktig att förbättra. Nu har vi äntligen bundit samman hela sträckan från Utskogsvägen till huvudcykelstråket vid Värmdövägen, säger Charlotte Bromar, trafikplanerare i Nacka.

gc-bana karta.jpg

Den nya dubbelriktade gång- och cykelvägen är 3,25 meter bred och 250 meter lång och har kantsten mot vägbanan.

Sidan uppdaterades: