Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Levande torg med ekar i Centrala Nacka

Vid de nya kvarteren som snart börjar byggas vid Elverkshuset, Nya gatan, planeras ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Under augusti tas några befintliga träd på platsen bort för att ge plats åt torg och bostäder. Ett par mäktiga ekar sparas för att bli en del av torget och i kvarteret Nya gatan kommer 89 nya lövträd att planteras.

Mötesplats med sittplatser och caféer

Vid de nya kvarteren som snart börjar byggas vid Elverkshuset, i höjd med Lillängen, blir det ett nytt torg. På torget blir det olika typer av sittplatser och bord. En låg mur erbjuder ytterligare sittmöjligheter och belysning på torget gör det trivsamt även på kvällstid. Längs husfasaderna kan caféer, restauranger och andra öppna verksamheter ställa ut stolar och bord på torget.

En bred trappa med planteringar leder upp mot stadshuset och stadsparken. Trappan blir en del av ett gångstråk som gör det lätt att ta sig till den kommande tunnelbanan.

Visionsbild där en del av torget syns. Illustration framtagen av Arkipol på uppdrag av SSM.
torget_arkipol_670x290px.jpg

Visionsbild över torget. Illustration: Mandaworks.
torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Ekar, silverlindar och blommor

Nya ekar planteras för att möjliggöra en ny generation av stadsträd. För att ytterligare rama in torget och göra det grönt kommer perenner och silverlindar att planteras längs torget.

Torget är bland annat planerat utifrån ett par mäktiga ekar som finns på platsen idag och som skyddas under byggtiden. När torget är klart kommer ekarna ha växter närmast stammen, och luftig mark så att de får plats att breda ut sina rötter och utvecklas bättre än idag då de har asfalterade ytor nästan ända in på stammen.

Nu förbereds marken på platsen. Några träd behöver tas bort då de bedömts inte klara sig långsiktigt, och några för att möjliggöra det nya torget, bostäder och trappan.

I kvarteren som nu byggs vid Nacka stadshus, som Elverkshuset är en del av, kommer det att planteras 89 nya lövträd, och vid den nya stadsgatan längs Värmdövägen-Vikdalsvägen blir det 58 nya träd.

Planen är att bygga torget 2024-2025, efter att bostäderna vid Elverkshuset är klara. Läs mer om projektet Elverkshuset.

Torget angränsar till trygg och grön stadsgata

Torget kommer att ligga strax intill Värmdövägen som vid den här tiden är ombyggd till en trygg och levande stadsgata med träd och gott om plats för gående och cyklister. Värmdövägens gång- och cykelbana kommer att ansluta till torgets gångytor så att det blir en naturlig övergång mellan stadsgatan och torget. Läs mer om stadsgatan Värmdövägen.

Visionsbild över stadsgatan Värmdövägen. Illustration: Sweco.
varmdovagen_stadsgata_670x290px.jpg

Centrala Nacka med närhet till allt

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, där naturen får ta större plats. Här är Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer.

Visionsbild över stadsparken i Centrala Nacka. Illustration: Sweco
visionsbild_stadsparken_670x290px.jpg

Sidan uppdaterades: