Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan-Elverkshuset

Området ligger norr om Värmdövägen, söder om Nacka stadshus och öster om Järla skola. Projektet ska resultera i nya bostäder, verksamhetslokaler samt ett nytt torg. Detaljplanen är en av två planer inom projektet Nya gatan.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 21 februari 2018 tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget. Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 150 kB)
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen under kvartal 4, 2019.
  • Antagandehandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra stadsutveckling i enlighet med detaljplaneprogrammet för Centrala Nacka och syftar därmed till att skapa förutsättningar för att det så kallade "Elverkshuset", en befintlig däckverkstad och ett idag obebyggt område i anslutning till dessa byggnader förändras till tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och offentliga rum. Detaljplanen medger två kvarter med tät stadsbebyggelse. Förslaget bedöms resultera i cirka 500 bostäder och cirka 1800 kvadratmeter för verksamheter. I planbeskrivningen under "status och handlingar" finns en utförlig redovisning av planförslaget.

_________________________________________________________________

År 2016 vann Kungsmontage Entreprenad AB markanvisningstävlingen för Kvarteret Brytaren mindre. De kommer att bebygga huvuddelen av planområdets östra kvarter med cirka 110 hyresrätter samt verksamhetslokaler. De populäraste av de gestaltningsförslag som visades här på webben kan du se via länken till höger. Övrig bebyggelse inom planområdet, cirka 400 lägenheter, kommer att utföras av SSM.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.