Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Torg

Nya gatan-Elverkshuset

Här blir det cirka 400-500 nya bostäder, plats för verksamheter i bottenvåningarna och ett levande torg. Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan, en kommande naturban stadsdel där stadens dynamik får möta naturens kraft.

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

Profilbild saknas

Benjamin Dedic

Byggprojektledare

Status och handlingar

Området ligger nedanför Nacka stadshus, intill Järla skola. När bostäderna är klara kompletteras området med ett torg, Agnestigs torg, där det kommer finnas ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Ett par mäktiga ekar som finns på platsen idag skyddas under byggtiden för att bli en del av torget.

Dessutom kommer en trappa att byggas, Västra Granittrappan,som leder upp till Granithöjden och skapar ett stråk till Stadshusparken och den blivande tunnelbanan.

Visionsbild över framtida torg i anslutning till stadsgatan Värmdövägen. Illustration: Mandaworks.torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Skanska bygger, på uppdrag av Nacka kommun, etappvis ut allmänna platser som gator och torg. Allteftersom nya kvarter blir klara kan kommunens allmänna platser färdigställas. Läs mer om samarbetet och följ arbetet på Skanskas Instagramkonto eller på Skanskas blogg.
  • Bostäderna i kvarteret Brytaren mindre byggs av Kungsvåningen och OBOS. De första boende flyttar in i Kungsvåningens hyresrätter i slutet av 2023. OBOS produktion av 60 lägenheter forstätter under 2024. Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
  • Detaljplanen möjliggör ytterligare ett kvarter, kvarteret Brytaren. Här planerar OBOS för nya bostäder med lokaler i bottenvåningen.

Vad har hänt?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2021.
  • Värmdövägen, intill kvarteren, har byggts om till en trygg stadsgatan med breda gång- och cykelvägar som kantas av träd och regnbäddar. Läs mer om projektet Värmdövägen.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: