Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Illustration av de nya husen i detaljplanen Elverkshuset

Nya gatan-Elverkshuset

Här blir det nya bostäder, plats för verksamheter i bottenvåningarna och ett nytt torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan, en kommande naturban stadsdel där stadens dynamik får möta naturens kraft.

Profilbild saknas

Nerma Muhovic

Projektledare

08-718 96 21

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Området ligger norr om Värmdövägen, söder om Nacka stadshus och öster om Järla skola.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbeten med att gräva och lägga ner ledningar, vatten och avlopp för de nya bostäderna i marken, har startat och pågår till senhösten 2021.
 • Nuvarande byggnaden Elverkshuset rivs under sommaren. I slutet av maj stängs området av och förberedelser görs. I början av juni börjar huset rivas. Så mycket som möjligt av det mest störande arbetet är planerat till sommarlovet. I augusti ska rivningen vara klar. Kontakt: Riki Bygg AB, emad@riki.se.
 • I mitten av juni tas fyra mindre lövträd ner. De står i en rad snett framför Elverkshuset som håller på att rivas. Anledningen till att träden behöver tas ner är att det kommande husets vägg kommer att gå fram till där träden står idag. Där kommer en gångväg att ta vid som en del av det kommande torget. Nya träd kommer att planteras. För frågor, se kontaktuppgifter på Skanskas blogg.
 • På Elverkhsuset finns ett konstverk, målat av konstär STFI som en del av muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka, 2019. Konstverket försvinner i samband med rivningen, vilket varit känt sedan platsen för verket valdes. Det finns dokumentation av verket och dess tillblivelse så på det viset försvinner inte konstverket helt.
 • Infartsparkering Järla skolväg har stängt. Även närliggande parkering har stängt, men bara temporärt. I augusti öppnar den igen. Läs mer.
 • Några träd på parkeringen strax öster om förskolan Kristallen har tagits ned. De träd, bland annat ekar, som har bäst förutsättningar att klara sig under en längre tid sparas för att bidra till grönskan på platsen.
 • Vid de nya kvarteren kommer ett torg att anläggas med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Här kommer finnas plats för caféer och restauranger att ställa ut sina stolar och bord. Torget börjar byggas så snart bostäderna på platsen är klara. Strax bredvid torget kommer en grön och trygg stadsgata att ligga där gång- och cykelbanan ansluter till torgets gångytor. I kvarteren på Nya gatan kommer 89 nya lövträd att planteras och stadsgatan kommer kantas av 58 nya lövträd.
 • Kungsvåningen kommer att bygga ett kvarter med cirka 110 hyresrätter samt verksamhetslokaler. Bostäderna börjar byggas våren 2022 och de första hyresgästerna kan flytta in våren 2024.
 • Obos kommer att bygga ett kvarter med cirka 300 lägenheter, bostadsrätter. Byggstart är vintern 2022 och de första lägenterna är klara hösten 2024.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2021.
 • De förberedande markarbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: