Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Torg

Nya gatan-Elverkshuset

Här blir det nya bostäder, plats för verksamheter i bottenvåningarna och ett nytt torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Detaljplanen Elverkshuset är en del av projektet Nya gatan, en kommande naturban stadsdel där stadens dynamik får möta naturens kraft.

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

070-431 86 59

Status och handlingar

Området ligger norr om Värmdövägen, söder om Nacka stadshus och öster om Järla skola.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Skanskas arbeten med att gräva och lägga ner ledningar, vatten och avlopp för de nya bostäderna i marken blev klart våren 2022.
  • Bostäderna började byggas under våren 2022 och under 2024 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Kungsvåningen, OBOS och Wallenstam som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter. Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
  • När bostäderna är klara kompletteras området med ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. Ett par mäktiga ekar som finns på platsen idag skyddas under byggtiden för att bli en del av torget. Här blir det plats för caféer och restauranger att ställa ut sina stolar och bord. En trappa leder upp från torget till stadsparken och den blivande tunnelbanan och bussterminalen. Läs mer om torget.
  • Strax bredvid torget byggs Värmdövägen om till en grön och trygg stadsgata där gång- och cykelbanan ansluter till torgets gångytor.
  • I kvarteren som nu byggs vid Nacka stadshus, som Elverkshuset är en del av, kommer det att planteras 89 nya lövträd, och vid den nya stadsgatan längs Värmdövägen-Vikdalsvägen blir det 58 nya träd.
  • Parkeringsplatserna på området är tillfälligt stängda och öppnar igen tidig vår 2022.
  • De förberedande markarbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Läs om samarbetet. Skanska spränger, lägger ner ledningar samt bygger gator och torg. Följ arbetet på Skanskas blogg.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2021.

Visionsbild över framtida torg i anslutning till stadsgatan Värmdövägen. Illustration: Mandaworks.torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: