Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Ryssbergen

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för del av Ryssbergen. Nu ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplaneförslaget med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängligt för granskning under tiden 15 januari 2021 till och med 1 mars 2021.

På projektsidan kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: