Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Monika Stenberg

Planarkitekt

Profilbild saknas

Maria Jansson

Exploateringsingenjör

010-722 83 62

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd pågick mellan 11 juni och 27 augusti 2018. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas.
  • Samrådshandlingarna finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor?

Frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Monika Stenberg, e-post monika.stenberg@nacka.se.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.