Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergen

400 bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny bilhandel blir ett effektivt bullerskydd för bostäder och natur. En länk skapas mellan Nacka stad och naturen.

Profilbild saknas

Matilda Sahl

kommunens projektledare

Profilbild saknas

Torkel Lindgren

planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu startar arbetet med detaljplanen och olika utredningar tas fram. Samråd planeras under andra kvartalet 2018.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Förslaget till detaljplan tas fram genom utökat standardförfarande.

Viktiga frågor i det kommande planarbetet handlar om tillgängligheten till det kommande naturreservatet, storlek på bostads- respektive verksamhetsområdet då det ska fungera som bullerskydd till det kommande naturreservatet. Även lösningar för infrastrukturen i området är en viktig fråga.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.