Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Matilda Sahl

kommunens projektledare

Profilbild saknas

Monika Stenberg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Under samrådstiden den 11 juni 2018 till och med den 27 augusti 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i utställningshallen i Nacka Stadshus, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och Dieselverkstaden i Sickla, under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i Nacka stadshus onsdagen den 20 juni 2018 klockan 17.30-19.30. Öppet hus hålls i lokal Björknäs på Granitvägen 15. Under öppet hus kommer representanter från kommunen att finnas på plats för att svara på frågor.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 27 augusti 2018 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/97-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering.

Frågor?

Frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Torkel Lindgren, telefon 08-718 94 44, e-post torkel.lindgren@nacka.se fram till 30 juni 2018, därefter ställs frågor till planarkitekt Monika Stenberg, e-post monika.stenberg@nacka.se.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.