Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Monika Stenberg

Planarkitekt

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd pågick mellan 11 juni och 27 augusti 2018. De inkomna synpunkterna har sammanställts och nu bearbetas planförslaget. Ytterligare inventeringar och utredningar pågår.
  • Nästa skede är att ett reviderat planförslag går ut på granskning tidigast i början av hösten 2020.
  • Samrådshandlingarna finns under Status och handlingar.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.

Parallellt med detaljplanens process för att bygga bostäder pågår en process för att bilda naturreservat för delar av Ryssbergen. Information och utredningar hittar du under Framtida natur- och kulturreservat/Ryssbergen.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Frågor?

Frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Monika Stenberg, e-post monika.stenberg@nacka.se.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: