Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

David Bergh

David Bergh

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Ryssbergen har vunnit laga kraft den 29 mars 2023.
  • Laga kraft handlingar finns under status och handlingar.
  • Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 21 oktober 2022. Mark- och miljödomstolens dom överklagades inom överklagandetiden och i slutligt beslut den 29 mars 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: