Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ryssbergen

Nya bostäder och förskola byggs nära naturområdet och en ny verksamhetsbyggnad blir ett effektivt bullerskydd för bostäderna. Detaljplanen syftar även till att underlätta för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av detaljplanen för Ryssbergen, vilket innebär att Nacka kommun kan utveckla området med förskola, verksamheter och bostäder. Domen kan överklagas till den 11 november 2022.

  • Detaljplanen har överklagats och ärendet har överlämnats till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för vidare handläggning.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 21 februari 2022. Här kan du läsa protokollsutdraget. (PDF-dokument, 247 kB)

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: