Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Riset- planändring

Ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B) i Boo (DP 536), Nacka kommun

Ändringen av detaljplanen syftar till att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad.

Under tiden 10 december 2021 till och med 21 januari 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

På projektets webbsida kan du läsa mer om planändringen och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: