Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Jaktvarvet

Detaljplan för Jaktvarvet, fastigheten Solsidan 52:1 med flera, Jaktvarvsvägen 5 i Saltsjöbaden, i Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny småskalig bostadsbebyggelse med god gestaltning i en attraktiv miljö i södra Saltsjöbaden. Vidare är syftet med planen att tillgängliggöra den idag svåråtkomliga fastigheten för allmänheten med möjlighet till vattenkontakt.

Under tiden 16 juni 2022 till och med 15 september 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: