Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd - Pingvinens förskola

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Syftet med ändringen av del av områdesbestämmelse OB 1, för fastigheten Sicklaön 167:16 är att möjliggöra användningen förskola och ge bygglov för befintlig förskola, vilket för närvarande inte är möjligt, då detta skulle strida mot markanvändningen i gällande områdesbestämmelse.

Under samrådstiden 21 december 2022 till och med 27 januari 2023 finns detaljplaneförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa samrådshandlingarna och mer om projektet.

Sidan uppdaterades: