Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Neglinge depå

Detaljplan för Neglinge depå, fastigheterna Baggensudden 21:1 och del av Igelboda 55:1 m.fl. i Saltsjöbaden

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av befintligt depåområde för Saltsjöbanan. Tillkommande bebyggelse ska samspela med den befintliga depåbyggnadens kulturhistoriska värden samt utformas med hänsyn till omgivande bostäder. Detaljplanen möjliggör även för en ny in- och utfart till depåområdet och skyddar värdefulla träd i den östra delen av planområdet.

Under tiden 9 februari 2024 till och med 27 mars 2024 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: