Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning - Lilla Björknäs 3

Detaljplan för Lilla Björknäs 3, fastigheterna Björknäs 10:104 m. fl. i Boo, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fler permanentbostäder och skydda natur och kulturmiljövärden genom att medge i huvudsak motsvarande byggrätt och planbestämmelser för fastigheterna, som angränsande fastigheter har. Detaljplanen syftar även till att se över bestämmelserna för de fastigheter som fick begränsningar av sin byggrätt med anledning av den luftburna kraftledningen, som nu är markförlagd.

Under tiden 22 mars 2024 till och med 19 april 2024 finns detaljplanen utställd för granskning.

På projektets webbsida kan du läsa mer detaljplanen och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: