Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Källtorp fotbollsplaner

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Kommunen har beslutat att anlägga två elvaspelarplaner i Källtorp, vid Hellasgården.

Profilbild saknas

Jakob Vogel

Projektledare

fotbollsplaner_670px.jpg

Nacka kommun har tagit beslutet att anlägga två elvaspelarplaner med omklädningsrum i Källtorp vid Hellasgården.

Att anlägga nya fotbollsplaner kräver noggrant arbete. Flera olika utredningar med hänsyn till markförutsättningar, miljö, djurliv och trafiksituation har genomförts för att kunna söka bygglov och strandskyddsdispens. Därefter inleds upphandling av entreprenör.

Nacka kommun har skrivit avtal med Erstaviks fideikommiss om att arrendera marken. En förutsättning för att avtalet ska gälla är att kommunen får beviljat bygglov för fotbollsplanerna.

För att skapa nya fotbollsplaner behövs stora ytor, därför tittar Nacka kommun på möjligheten att bygga planer utanför central bebyggelse.

Placering av de planerade elvaspelarplanerna.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nacka kommun har gjort en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen, vilket krävs enligt miljöbalken. Det har föranlett Länsstyrelsen att förbjuda anläggandet av de nya fotbollsplanerna. Nacka kommun har överklagat beslutet.
  • Mark- och miljödomstolen har nu avslagit Nacka kommuns överklagan med motiveringen att det inte är lämpligt att anlägga fotbollsplaner i Källtorp med hänsyn till miljö och djurliv.

Sidan uppdaterades: