Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Källtorp fotbollsplaner

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Kommunen har beslutat att anlägga två elvaspelarplaner i Källtorp, vid Hellasgården, som kan stå färdiga till hösten 2022.

Profilbild saknas

Jakob Vogel

Projektledare

fotbollsplaner_670px.jpg

Nacka kommun har tagit beslutet att anlägga två elvaspelarplaner med omklädningsrum i Källtorp vid Hellasgården.

Att anlägga nya fotbollsplaner kräver noggrant arbete. Nu görs flera olika utredningar med hänsyn till markförutsättningar, miljö och trafiksituation inför att ett bygglov kan sökas.

Nacka kommun har skrivit avtal med Erstaviks fideikommiss om att arrendera marken. En förutsättning för att avtalet ska gälla är att kommunen får beviljat bygglov för fotbollsplanerna.

För att skapa nya fotbollsplaner behövs stora ytor, därför tittar Nacka kommun på möjligheten att bygga planer utanför central bebyggelse.

Placering av de planerade elvaspelarplanerna.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Sommaren 2021 kommer bygglov och strandskyddsdispens att sökas. Därefter inleds upphandling av entreprenör.
  • Planen är att bygga fotbollsplanerna under 2022 och att de ska stå färdiga i september 2022.

Sidan uppdaterades: