Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Profilbild saknas

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

SAMORDNARE / PLANARKITEKT

Profilbild saknas

Per Jacobsson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • I början av 2019 kommer kommer kommunen att ställa ut ett reviderat planförslag för granskning.

Samrådshandlingarna går fortfarande att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR. Här nedan syns några av bilderna som visades under samrådet.

Projektets syfte

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser, transformatorstationer, Fisksätravägen, entrén till centrum samt spår och station för Saltsjöbanan. Marken ägs av Stena fastigheter och Nacka kommun. Nya bostäder och verksamheter anses vara ett mer hållbart sätt att utnyttja marken. En förändring av området kan också göra det tryggare och mer attraktivt som offentlig miljö.

Enligt planförslaget ska cirka 400 bostäder i fyra-åtta våningar, förskola med sex avdelningar, ett äldreboende med 72 lägenheter. Själva centrumet ska också kunna utvecklas.


Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från väster.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö mellan Forellgatan och Harrgatan, ner mot Fisksätra IP.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö med förskola, mellan Braxengatan och Forellgatan.

_________________________________________________________________

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 var planförslaget ute på samråd.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.