Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Illustration av nya hus och en upprustning i Fisksätra.

Fisksätra

Fisksätra hör till ett av Nackas mest naturnära områden. För att fler ska få möjlighet att leva här samt för att skapa en mer attraktiv och trygg miljö för de boende planeras det nu för nya bostäder och upprustning av området. I planen ingår bland annat att stärka Fisksätra centrum, förtäta området samt utveckla den marina verksamheten.

Profilbild saknas

David Arvidsson

Kommunens projektledare

08 718 9318

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt/ plansamordnare

0:58

År 2013 antogs ett detaljplaneprogram, som bland annat byggde på dialogarbete med Fisksätraborna. Syftet med programmet är att ge en samlad bild av utvecklingen i hela Fisksätra och ta ställning till områdets övergripande struktur. Programmet ska kunna utgöra underlag för utvecklingen av Fisksätra, där flera delprojekt kommer att pågå under en längre tid.

Vad händer nu och i nästa steg?

Fisksätra Folkets hus har vunnit designpris för bästa arkitektur

Design S - Swedish Design Awards samarbetar med flera branschorganisationer och juryn utser vinnare inom flera designdicipliner varje år. Det är Svensk Form som driver utmärkelsen.

År 2020 står Fisksätra Folkets Hus som vinnare i kategorin Arkitektur. Det nybyggda kulturhuset är ritat av stjärnarkitekten Thomas Sandell.
I juryns motivering kan man bland annat läsa:

"Fisksätra Folkets hus är först ut i en efterlängtad stadsomvandling med ny skola, bostäder och service. Byggnaden bär en air av festivitas som påminner om koppartälten i våra slottsparker."

Läs mer på https://design-s.se/vinnare-2020/

Nyhetsbrev om Fisksätra

Vi har skickat ut ett nyhetsbrev till de boende där vi berättar om vad som händer i Fisksätra. Nyhetsbrev Fisksätra_maj_20200617_web.pdf

Folkets hus har nya lokaler i centrum

Folkets Hus har flyttat in i nya tillfälliga lokaler på parkeringsplatsen vid centrum i samband med att Fisksätraskolan ska byggas om. Läs mer på nyafisksatra.se

Öppet hus 26 augusti 2019

Planarkitekt Anna Ellare ser in i Fisksätras framtid med VR

Representanter från Nacka kommun och Stena Fastigheter fanns på plats i Dialogloungen i Fisksätra centrum måndagen den 26 augusti klockan 16.00-19.00 för att svara på medborgarnas frågor. I bild planarkitekt Anna Ellare som ser in i Fisksätras framtid med VR.

Samrådsmöte och öppet hus 28 augusti 2019

28 augusti kl 15.00-18.00 bjöd Region Stockholm in till samrådsmöte för att informera om den planerade verksamheten och byggandet av mötesstationen i Fisksätra. Representanter från Nacka kommun deltog och svarade på medborgarnas frågor om vad som planeras i området kring Fisksätra. Platsen var biblioteket i Fisksätra centrum.

Program Fisksätra (PDF-dokument, 11,9 MB)

Inom satsningen Konsten att skapa stad, använder Nacka kommun konst som verktyg för att stärka och förbättra platser i Fisksätra. Läs mer om projektet konstnärliga gestaltningar i Fisksätra

Läs mer om bostadsutvecklingen på Stena Fastigheters sida nyafisksatra.se.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Fisksätra, med delprojekt).
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: