Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av nya hus.

Fisksätra

Fisksätra har ett fantastiskt läge nära natur och vatten. För att fler ska få möjlighet att leva här samt för att skapa en attraktiv och trivsam miljö planeras det bland annat för nya bostäder, förskola, äldreboende, förbättrad kollektivtrafik och utveckling av idrotts- och hamnområdet. I planeringen ingår även att stärka Fisksätra centrum och skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektchef

0709-750 580

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Detaljplaneprogram för Fisksätra

Planeringen i Fisksätra är ett led i översiktsplanens mål om att stärka och utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning. Planeringen bygger på ett detaljplaneprogram från 2013 som har tagits fram i dialog med boende, fastighetsägare och verksamma i området. Programmet anger förutsättningar och mål för utvecklingen och är vägledande för de stadsbyggnadsprojekt som nu pågår, se menyn till höger för mer detaljer om de olika projekten.

Program Fisksätra (PDF-dokument, 11,9 MB)

Vad händer nu och i nästa steg?

Den 25 oktober 2022, togs första spadtaget för den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. De centrala kvarteren rustas upp med nya bostäder, öppna och välkomnande promenadstråk, tryggt stadsliv, gång- och cykelbanor samt förbättrad belysning. Arbetet med bostäder, gångstråk och vägar ska bidra till en levande stadsdel och utvecklingen av Fisksätra beräknas vara klart 2030.
Här kan du läsa mer om spadaget i Fisksätra

Stenas aktuella arbeten

Fisksätra centrum rustas upp och arbetet har påbörjats. På norra p-platsen intill stationen blandas ny bebyggelse med den befintliga. Det byggs både bostads- och hyresrätter samt äldreboende och förskola. Totalt 380 bostäder.

Det kommer att störa
Stena gör det bästa möjliga för att minska på störningar och hoppas på förståelse för det och informerar löpande alla boende och verksamma i anslutning till bygget
Läs mer om Stena Fastigheter och pågående arbeten i Fisksätra

År 2013 antogs ett detaljplaneprogram, som bland annat byggde på dialogarbete med Fisksätraborna. Syftet med programmet är att ge en samlad bild av utvecklingen i hela Fisksätra och ta ställning till områdets övergripande struktur. Programmet ska kunna utgöra underlag för utvecklingen av Fisksätra, där flera delprojekt kommer att pågå under en längre tid.

Inom satsningen Konsten att skapa stad, använder Nacka kommun konst som verktyg för att stärka och förbättra platser i Fisksätra.
Läs mer om projektet konstnärliga gestaltningar i Fisksätra

Trygghetsskapande arbete

Den 16 maj 2022 fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om åtgärder för att öka tryggheten i Fisksätra. Genom att bygga vidare på det goda arbete som redan pågår och ett program med konkreta insatser ska Fisksätra bli ett trivsammare och tryggare område. Här kan du läsa mer om arbetet Framgång Fisksätra.

Offentlig konst

Inom satsningen Konsten att skapa stad, används offentlig konst som ett viktigt verktyg för en hållbar stadsutveckling. Fisksätra har fått tre nya offentliga konstverk, vid gångtunneln mot idrottsplatsen, gångbron över Saltsjöbanan och fontänen på torget. Läs mer om projektet konstnärliga gestaltningar i Fisksätra

0:58

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Fisksätra, med delprojekt).
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: