Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av nya hus.

Fisksätra

Fisksätra har ett fantastiskt läge nära natur och vatten. För att fler ska få möjlighet att leva här samt för att skapa en attraktiv och trivsam miljö planeras det bland annat för nya bostäder, förskola, äldreboende, förbättrad kollektivtrafik och utveckling av idrotts- och hamnområdet. I planeringen ingår även att stärka Fisksätra centrum och skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Sandra Tiidus

Sandra Tiidus

Projektchef

08-718 92 56

Detaljplaneprogram för Fisksätra

Planeringen i Fisksätra är ett led i översiktsplanens mål om att stärka och utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning. Ett detaljplaneprogram har tagits fram i dialog med boende, fastighetsägare och verksamma i området. Programmet anger förutsättningar och mål för utvecklingen och är vägledande för de stadsbyggnadsprojekt som nu pågår, se menyn till höger för mer detaljer om de olika projekten.

Program Fisksätra (PDF-dokument, 11,9 MB)

Vad händer nu och i nästa steg?

Fisksätra södra

 • Samrådet som pågick under tiden 10 februari till och med 10 april 2023 är nu avslutat. Tack för alla inskickade synpunkter!

Multihallen

 • Byggandet av multihallen startade 2022 och beräknas vara klar hösten 2024. Gång- och cykelvägen intill Saltsjöbanan kan komma att ha begränsad framkomlighet under byggtiden. Gång- och cykelvägarna i området kan även komma att förändras/ledas om under projektets gång.
 • I februari invigdes den tillfälliga sporthallen och den används från morgon till kväll. Den tillfälliga hallen ersätter den tidigare sporthallen till dess att den nya multihallen står färdig.

Saltsjöbanan

 • Fisksätra station har byggstartat. SL river den gamla stationen och bygger en ny station med dubbla spår och perronger.
 • Biltrafiken på Fisksätravägen kommer att enkelriktas åt öster. Trafiken västerut, alltså in mot stan, får köra via Fidravägen istället. Busshållplatserna kommer att flytta en bit bort - var uppmärksam på trafikskyltarna!

  Läs mer om arbetet på Region Stockholm hemsida
  SL Kundtjänst 08-600 10 00

  Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och beräknas öppna våren 2024
  Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar

  För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs läs mer: Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
  För information om ersättningstrafiken: Start | SL

Fisksätra entré - Stenas aktuella arbeten

 • Den 25 oktober 2022, togs första spadtaget för den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. De centrala kvarteren rustas upp med nya bostäder, öppna och välkomnande promenadstråk, tryggt stadsliv, gång- och cykelbanor samt förbättrad belysning. Arbetet med bostäder, gångstråk och vägar ska bidra till en levande stadsdel och utvecklingen av Fisksätra beräknas vara klart 2030.
  Här kan du läsa mer om spadaget i Fisksätra

Det kommer att störa
Stena gör det bästa möjliga för att minska på störningar och hoppas på förståelse för det och informerar löpande alla boende och verksamma i anslutning till bygget
Läs mer om Stena Fastigheter och pågående arbeten i Fisksätra

Trygghetsskapande arbete

Den 16 maj 2022 fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om åtgärder för att öka tryggheten i Fisksätra. Genom att bygga vidare på det goda arbete som redan pågår och ett program med konkreta insatser ska Fisksätra bli ett trivsammare och tryggare område. Här kan du läsa mer om arbetet Framgång Fisksätra.

Offentlig konst

Inom satsningen Konsten att skapa stad, används offentlig konst som ett viktigt verktyg för en hållbar stadsutveckling. Fisksätra har fått tre nya offentliga konstverk, vid gångtunneln mot idrottsplatsen, gångbron över Saltsjöbanan och fontänen på torget. Läs mer om projektet konstnärliga gestaltningar i Fisksätra

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Fisksätra, med delprojekt).
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: