Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Illustration av nya hus.

Fisksätra

Fisksätra har ett fantastiskt läge nära natur och vatten. För att fler ska få möjlighet att leva här samt för att skapa en attraktiv och trivsam miljö planeras det bland annat för nya bostäder, förskola, äldreboende, förbättrad kollektivtrafik och utveckling av idrotts- och hamnområdet. I planeringen ingår även att stärka Fisksätra centrum och skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Sandra Tiidus

Sandra Tiidus

Projektchef

08-718 92 56

Detaljplaneprogram för Fisksätra

Planeringen i Fisksätra är ett led i översiktsplanens mål om att stärka och utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning. Ett detaljplaneprogram har tagits fram i dialog med boende, fastighetsägare och verksamma i området. Programmet anger förutsättningar och mål för utvecklingen och är vägledande för de stadsbyggnadsprojekt som nu pågår, se menyn till höger för mer detaljer om de olika projekten.

Program Fisksätra (PDF-dokument, 11,9 MB)

Vad händer nu och i nästa steg?

Fisksätravägen

  • Biltrafiken på Fisksätravägen är enkelriktad åt öster. Var uppmärksam på trafikskyltarna!

Fisksätra södra

Multihallen

  • Byggandet av multihallen startade 2022 och beräknas vara klar hösten 2024. Gång- och cykelvägen intill Saltsjöbanan kan komma att ha begränsad framkomlighet under byggtiden. Gång- och cykelvägarna i området kan även komma att förändras/ledas om under projektets gång.
  • I februari invigdes den tillfälliga sporthallen och den används från morgon till kväll. Den tillfälliga hallen ersätter den tidigare sporthallen till dess att den nya multihallen står färdig.

Saltsjöbanan

Fisksätra entré - Stenas aktuella arbeten

Arbeten pågår

Trygghetsskapande arbete

Den 16 maj 2022 fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om åtgärder för att öka tryggheten i Fisksätra. Genom att bygga vidare på det goda arbete som redan pågår och ett program med konkreta insatser ska Fisksätra bli ett trivsammare och tryggare område. Här kan du läsa mer om arbetet Framgång Fisksätra.

Offentlig konst

Inom satsningen Konsten att skapa stad, används offentlig konst som ett viktigt verktyg för en hållbar stadsutveckling. Fisksätra har fått tre nya offentliga konstverk, vid gångtunneln mot idrottsplatsen, gångbron över Saltsjöbanan och fontänen på torget. Läs mer om projektet konstnärliga gestaltningar i Fisksätra

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Fisksätra, med delprojekt).
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: