Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gatukostnadsutredning Gustavsvik

Här finns alla aktuella handlingar för gatukostnadsutredningen i Gustavsvik.

Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 26 juni 2023 att överklagandet av gatukostnadsutredningen för Gustavsvik inte får prövningstillstånd. Därmed har gatukostnadsutredningen vunnit laga kraft.

Gatukostnadsutredningen Gustavsvik har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 21.pdf. Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen den 8 november 2022.

Alla handlingar från tidigare skeden finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under respektive rubrik.

Gatukostnadsutredningen för Gustavsvik omfattar planområdet för Dalvägen-Gustavsviksvägen och norra delen av planområdet för Mjölkudden-Gustavsviks gård. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Enligt detaljplaneförslagen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna ska vara med och betala för dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning.

Bakgrund

Under 2015 hölls ett första samråd för en gatukostnadsutredning för Dalvägen-Gustavsviksvägen och under 2016 för Mjölkudden-Gustavsviks gård. Därefter gjordes fördelningsområdena om och ett nytt samråd för den nya gatukostnadsutredningen Gustavsvik hölls under november-december 2018. Mellan 7 april och 2 juni 2020 ställdes gatukostnadsutredningen ut på granskning.

Sidan uppdaterades: