Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gatukostnader Mjölkudden-Galärvägen

På denna sida finns alla handlingar för gatukostnadsutredningen Mjölkudden-Galärvägen. Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft.

Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft

Den 23 november 2022 vann gatukostnadsutredningen laga kraft.

Gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 22.pdf.

Alla handlingar från tidigare skeden finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under respektive rubrik.

Denna gatukostnadsutredning omfattar Galärvägens detaljplaneområde, samt södra delen av detaljplaneområdet Mjölkudden - Gustavsviksgård. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Sidan uppdaterades: