Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vitt hus högst upp på en skogbeklädd sluttning  med strandkant nedtill

Graninge

Området ligger i östra Boo, på den fastighet som tidigare var Graninge stiftsgård. Här byggs för ett vårdboende med cirka 50 platser samt ett antal bostäder för äldre. Ett mål är även att göra naturreservatet som ligger precis intill fastigheten mer tillgängligt. Backastad Omsorg AB (tidigare Brinova Omsorg) är byggherre.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Vårdboendet med 54 platser och de första seniorlägenheterna är färdigställda
  • Produktion av två nya hus pågår och bygglov har erhållits för ytterligare 4 hus.
  • Uthyrning av lägenheter och försäljning av bostadsrätter pågår

Startskede

Politikerna i kommunstyrelsen godkände förslaget till start-pm den 7 april 2014.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Samråd
Förslaget har varit på samråd 22 december 2014 till och med 31 januari 2015.

Granskning
Förslaget till detaljplan är utställt för granskning mellan 5 maj 2015 - 2 juni 2015.

Laga kraft
Detaljplanen antogs den 16 november 2015 av kommunfullmäktige. Den vann laga kraft (började gälla) den 16 december.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: