Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Värmdöleden (väg 222) samt illustration över de nya byggnaderna

Kil, västra verksamhetsområdet

Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun.

Status och handlingar

  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Laga kraft
  • Förberedelser för utbyggnad
  • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektområdet består av oexploaterad mark med en varierad karaktär. Genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska genomföras med upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Detaljplanearbetet utgår från planprogrammet för Verksamhetsområdet Kil (PDF-dokument, 10 MB), som tagits fram i samarbete med Värmdö kommun, och som antogs 2015.

Sidan uppdaterades: