Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Västra Nacka strand, detaljplan 5, Kajen

Emelie Holmström

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten. Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela Nacka strand. Planprogrammet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsen antog start-pm för detaljplan 5 den 16 december 2015.

Mer information om arbetet kommer läggas upp allteftersom på denna webbplats.

Utvecklingen av Västra Nacka strand, detaljplan 5, har delats upp i två olika detaljplaner: Västra Nacka strand Berget och Västra Nacka strand Kajen. Projekten har ett gemensamt start-PM som antogs genom delegationsbeslut i december 2015.

Det övergripande syfte är att skapa en tät, blandad och levande stadsdel, ett sammankopplat och integrerat stadsrum, attraktiva och kvalitativa rekreationsmiljöer samt att Nacka strand ska vara en stadsdel med stark identitet och en egen attraktionskraft.

Sidan uppdaterades: